Co to jest wiedza?

Wiedzą to potęga,a nauka to klucz. Chyba każdy to słyszał. Od dziecka rodzice mówią nam, że mamy się uczyć, być mądrzy bo to nam zagwarantuje przyszłość. Więc siedzi się w bibliotece, czyta różne książki, publikacje naukowe, by zdobyć tak cenną wiedzę. Jest to praca bardzo mozolna co i długotrwała, bo jak to i z drugiej strony się mówi uczymy się całe życie.

Nasuwa się pytanie czy rzeczywiście chodzi w tym wszystkim o ustalona wiedzę, taka książkową, czy o ogólne obycie ze światem. Mówi się, że człowiek mądry posiada ogromną wiedzę, tylko nie zawsze wiąże się to z znajomością na pamięć podręcznika do fizyki, a takie przekonanie próbowały nam niegdyś wpoić babcie i mamy. Dziś już wprawdzie nie musimy siedzieć w zakurzonej bibliotece w całkowitej ciszy, internet umożliwia nam dostęp do różnego rodzaju bibliotek internetowych, gdzie można bez http://bioperla.pl/problemu zapoznać się z ich zasobami, ale tym sposobem moglibyśmy nic innego nie robić, tylko stale siedzieć i czytać. I osobiście mam pewne wątpliwości czy to uczyniło by nas naprawdę mądrymi. Może lepiej wykorzystać to w inny sposób, czytać na portalach informacyjnych te artykuły, które nas interesują, rozwijać własne zainteresowania, a co za tym idzie i siebie. Czy to nie przybliży nas bardziej do tego co większość rozumie jako mądrość? Czy nie da to więcej nam samym niż pusta wiedza, którą powtarzamy niczym papużka nie wiele z niej przy tym rozumiejąc. Odpowiedzieć na to już każdy musi sam, bo i sama definicja mądrości może być dla każdego różna.

Źródło artykułu: http://bioperla.pl/