Czym jest nakaz zapłaty?

Każdy z nas dostając dokument, który niezbyt zrozumiałym, prawniczym językiem upomina nas o zapłacie długu wpada w panikę. W pierwszej kolejności skupiamy się na konsekwencjach, często pieniężnych, wynikających z niedostosowania się do nakazu zapłaty. W głowie mamy wyobrażenia o komorniku w targującym do naszego mieszkania w celu odzyskania długu i zabierającym nasz dobytku materialny.

Jak wygląda sądowy dokument nakazu zapłaty?

nakaz zapłatyJednak gdy już nieco ochłoniemy, zanim zaczniemy przelewać pieniądze, najpierw na spokojnie przyjrzyjmy się dokumentowi. Przede wszystkim sprawdź kto jest adresatem poczty, czy dokument został wysłany przez sąd i ma postać orzeczenia sądowego czy przez firmę windykacyjną. Jeśli nie jesteś tego pewien, na różnych portalach prawniczych oraz w kancelariach, możesz zasięgnąć darmowej opinii. Pamiętajmy, że nakaz zapłaty to działania jakich podejmują sądy cywilne jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Poza tym dokument jakim jest wydajny przez sąd nakaz zapłaty, nie jest decyzją ostateczną w związku z czym nie jest powiedziane, że w przypadku wejścia na drogę sądową jesteśmy z góry przegrani. Często bowiem zdarza się, że firmy windykacyjne kupują długi od banków i innych instytucji udzielających pożyczek i uzyskują nakaz zapłaty od spraw, które są już przedawnione. W takiej sytuacji nikt, nie jest w stanie zmusić nas do zapłaty, a sprawa w sądzie z pewnością przechyli się na naszą korzyść.

Czytając uważnie treść listu dostrzec możemy iż sąd upomina nas o możliwości wniesienia sprzeciwu w określonym czasie. Nie będąc pewni zatem czy rzeczywiście musimy za coś płacić warto o pomoc poprosić radców prawnych bądź prawnika, którzy pomogą nam nie tylko sprzeciw napisać, ale także doradzą co w takiej sytuacji zrobić.